Gå till innehållet

Registrering av ny leverantör

Företaget

F-skattsedel (ja/nej)

Bedömning

Miljö

Har företaget ett certifierat miljöledningssystem (iso 14001 eller liknande)?
Har företaget fastställt och dokumenterat en miljöpolicy?
Har företaget rutiner för att löpande identifiera och bedöma in miljöpåverkan?
Har företaget beslutade miljömål?
Finns handlingsprogram för att uppnå målen? (tidsplan, ansvarig, resurser)
Finns rutin för bevakning av lagar och andra krav inom miljö området?
Finns beredskapsplan som innefattar hur leverantören förebygger och förhindrar miljöpåverkan vid olycka eller nödläge?
Har personalen genomgått miljöutbildning?

Arbetsmiljö

Har företaget ett certifierat arbetsmiljöarbete (ISO 45001 eller liknande)?
Har företaget fastställt och dokumenterat en arbetsmiljöpolicy?
Har företaget system och rutiner för att rapportera, åtgärda och följa upp tillbud
Har företaget dokumenterat sina risker och genomförs återkommande riskbedömningar
Finns rutin för bevakning av lagar och andra krav inom arbetsmiljö området?

Kvalitet

Har företaget ett certifierat kvalitetsarbete (ISO 9000 eller liknande)?
Har företaget fastställt och dokumenterat en kvalitetspolicy?
Har företaget utsett kontaktperson för kvalitetsfrågor
Har företaget ett dokumenterat kvalitetssystem
Har företaget rutiner för att kvalitetssäkra sina leveranser samt hantera avvikelser
Har företaget rutiner för att hantera kundklagomål

Arbetsrättsliga villkor

Uppfyller företaget kraven på arbetsrättsliga villkor?