Gå till innehållet

Vi gör el och värme av ditt restavfall

Gamla skor blir el, smart bättrebruk

Miljörapporter och certifieringar

#bättrebruk

Bättrebruk handlar om att ta hand om någonting som fyllt sin funktion och ge det ett nytt, bättre liv. Ett exempel på bättrebruk är hur vi på Mälarenergi gör värme och el av restavfall.

Sedan 2014 har vi energiåtervunnit 2 miljoner ton restavfall. Om inte energiåtervinngen fanns skulle skräpet läggas på hög - en hög lika stor som 7½ Globen. Nu har det istället blivit så mycket värme och varmvatten att det räckt till 320 000 hushåll. Elen skulle räcka till att alla invånare i Västerås, Hallstahammar och Surahammar kunde åka elbil 3,6 varv runt ekvatorn.

Övegången till förnybara och återvunna bränslen har gjort att vi sänkt koldioxidutsläppen. Tillsammans har vi hjälpt våra ägare - Västerås stad, att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Tittar vi på enbart Mälarenergis påverkan så nådde vi  det målet redan 2014.

Mer fakta 

Mälarenergis hållbarhetsredovisning

Klimatbokslut

Fjärrvärmen - att göra något bra av avfallet (film på Youtube) 

sopors väg till värme

Följ dina sopors väg till värme och el

Dina sopor blir till värme och el i Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6. Vi energiåtervinner det avfall som inte längre kan återvinnas till nya produkter.

Energiåtervinning är miljösmart
Vy över Västerås

Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion

På 20 år har Mälarenergi gått från att vara fossilberoende till att vara helt fossiloberoende i produktionen av el och fjärrvärme. Vi har gjort en bränsleresa från olja till kol, från kol till biobränsle, från biobränsle till avfall och nästa steg är återvunnet trä år 2020. 

Se filmen
Återvinningen av plast

Så fungerar återvinningen av plast

Handeln ökar och med den ökar också antalet plastförpackningar. För att klara klimatet och miljön behöver vi minska konsumtionen av plast och återvinna den plast vi absolut behöver.

Återvinn plasten till nya produkter
Nicklas Gunnar

Viktiga val för en hållbar framtid

Idag skolstrejkar ungdomar över hela världen för klimatet, och makthavare som tidigare blundat – börjar ta klimatfrågan på allvar. Då känns det bra att vi på Mälarenergi redan har gjort viktiga val som hjälper oss och våra kunder att leva mer hållbart.

Vad gör vi mer
ingenjörsstudent

I huvudet på en ingenjörsstudent

Efter första året som ingenjörsstudent inom energiområdet slits jag mellan uppgivenhet och framtidstro. Jag är mätt på larmrapporter och miljöhot. Samtidigt är jag väldigt förväntansfull inför sommarjobbet på Mälarenergi och möjligheten att få se hur ett miljöarbete fungerar i praktiken.

Mälarenergi som förebild världen över
byggbodar som värms med fjärrvärme

Aroseken och Mälarenergi inviger byggbodar som värms med fjärrvärme

En traditionell byggbod värms oftast med el vilket gör den till en riktig energislukare. Nu har Mälarenergi tillsammans med Aroseken kopplat byggbodar till fjärrvärmenätet för att sänka energiförbrukningen och göra byggboden mer hållbar.

Fjärrvärme i byggboden
Mälarenergi

– att ge saker som fyllt sin funktion ett nytt liv

Ett bra exempel på bättrebruk är hur vi på kraftvärmeverket tar hand om sopor som inte går att återvinna. Istället för att lägga avfall på deponi, omvandlar vi det till energi i form av värme och el.

Bra exempel
entreprenör Svanströms

Entreprenör Svanströms Maskin fossilfritt

Under flera år har vi arbetat för att sänka utsläppen från våra egna fordon och sedan 2016 kör Mälarenergi fossilfritt. Nu har också vår entreprenör Svanströms Maskin AB växlat över till fossilfritt bränsle.

Fossilfritt bränsle minskar utsläppen

Miljörapporter och certifieringar