Gå till innehållet

Faktorer som påverkar priserna för fjärrvärme

De främsta orsakerna som påverkar priserna för 2024 är bränslebrist, den svaga kronan och lågkonjunkturen.

Just nu påverkas fjärrvärmepriserna av:

Rysslands invasionskrig i Ukraina. Kriget har strypt flödena av biobränsle från dessa länder. Parallellt med detta ställer Europa om till fossilfritt och behöver större mängder av biobränsle. Högre efterfrågan på biobränslen har lett till ökade priser och minskad tillgång.

Svenska kronan. Den svaga kronan gör att Sverige har en attraktiv marknad att handla ifrån, vilket har tryckt upp priserna. Lågkonjunkturen har också lett till minskat byggande, vilket i sin tur leder till minskad tillgång på bränslet returträ.

Lågkonjunktur. Lågkonjunkturen leder till minskad konsumtion i samhället och således minskade avfallsmängder. Det i sin tur leder till ökad konkurrens på tillgängliga avfallsfraktioner på marknaden i en tid när det är ansträngt läge även för biobränsle och returträ.

Elpriset. I ett kraftvärmeverk, som vi har i Västerås, produceras inte bara fjärrvärme utan också el. När elpriset är lägre, blir intäkterna mindre.

Utsläppsrätter. EU har ett system för handel med utsläppsrätter, där syftet är att minska utsläppen av växthusgaser från industrier och kraftverk. Mälarenergi köper utsläppsrätter för Kraftvärmeverket. Under de senaste åren har utsläppsrätterna ökat i pris, vilket är bra på ett sätt. Det ger incitament till att minska de egna utsläppen av fossil koldioxid. Men detta – sammantaget med de andra punkterna som nämns ovan – bidrar till Mälarenergis kostnad för att producera fjärrvärme har ökat.

Lägre prishöjning än tänkt

Fjärrvärmens prishistoria i Västerås är väldigt blygsam, inför 2023 höjdes fjärrvärmepriset bara med 3 %. I år behöver vi göra en ovanligt hög höjning av fjärrvärmepriset – uppåt 11% (observera att priset skiljer mellan kunder, områden och är inte helt fastställt än). Det är högt för att vara Mälarenergi – men det är samtidigt betydligt lägre än vi egentligen hade behövt ta ut sett till den faktiska kostnadsutvecklingen på våra insatsvaror. Om vi skulle få full täckning för våra egna kostnadsökningar i fjärrvärmeproduktionen, skulle höjningen ligga på 24,8% i Västerås och Hallstahammar.

Vi tror nämligen att den tuffa bränslesituationen och lågkonjunkturen inte kommer vara för evigt. En annan del är att Kraftvärmeverket i Västerås använder sig av tre olika bränslen: biobränsle, returträ och avfall. Vi har inte lagt ”alla äpplen i en korg” och det gör oss mindre sårbara jämfört med ett energibolag som endast använder sig av ett enda bränsle. Den fördelen vill vi även ska komma kunderna till del – vilken den nu också gör.

Fredrik Edlund, avdelningschef på Mälarenergi Värme berättar mer:
- Vi lever och verkar nära våra kunder och vet att inflationen och lågkonjunkturen påverkar många i vårt närsamhälle. Jag är fullt medveten om att 2024 års prishöjning kommer att bli kännbar för flera av våra kunder och vill verkligen betona att vi gjort precis allt vi kan för att pressa ner prishöjningen så mycket det går – inte minst genom egna kostnadseffektiviseringar, något som är prioriterat även framåt.
Parallellt med detta, fortsätter våra investeringar i omställning och hållbarhet. Målet att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035 står fast. Arbetet med att konvertera vårt bergrum till ett gigantiskt energilager fortsätter också enligt plan och den satsningen innebär att vi minskar vår sårbarhet ytterligare. I bergrummet kommer Mälarenergi att kunna lagra hela 13 GWh fjärrvärme. Det möjliggör ökad elproduktion i Västerås, även när utetemperaturen är låg – samtidigt som vi minskar behovet av fossileldade reserv- och spetsanläggningar.

Fjärrvärme i media september 2023

I september har fjärrvärmepriserna för 2024 varit i fokus i flera medier. Bland annat via Sverige Radio Ekots nyhet ”Chockhöjda priser på fjärrvärme” den 12 september, där Ekot rapporterar att flera bolag höjer priserna med 25–30 procent den 1 januari 2024.