Gå till innehållet

Fjärrvärmepriser

Här hittar du dina priser för fjärrvärme. Men även tips hur du kan spara värme och på så vis få lägre kostnad för värme.

Tips hur du kan effektivisera och spara värme för att få ner kostnaden.

Under andra halvan av oktober får du som kund ett utskick med dina nya priser. Priserna börjar sedan gälla 1 januari 2024. 

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2024

Västerås och Hallstahammar

Rörligt pris - Villa  
Jan - Feb, Dec 850 kr/MWh (85,0 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - nov 695 kr/MWh  (69,5 öre/kWh)
Jun - Aug 235 kr/MWh (23,5 öre/kWh)

Fast avgift villa - 465 kr/månad

Rörligt pris - Flerbostadshus 2-4 lägenheter  
Jan - Feb, Dec 850 kr/MWh (85,0 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - nov 695 kr/MWh  (69,5 öre/kWh)
Jun - Aug 235 kr/MWh (23,5 öre/kWh)

Fast avgift flerbostadshus 2-4 lägenheter - 820 kr/månad.

Alla priser är inklusive moms.

Kungsör

Rörligt pris  
Jan - Feb, Dec 800 kr/MWh (80,0 öre/kWh)
Mar- Maj, Sep - Nov 645 kr/MWh (64,5 öre/kWh)
Jun - Aug 375 kr/MWh (37,5 öre/kWh)

Fast avgift 465 kr/mån inkl. moms.

Surahammar

Rörligt pris  
Jan - Feb, Dec 855 kr/MWh (85,5 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - Nov 685 kr/MWh (68,5 öre/kWh)
Jun - Aug 235 kr/MWh (23,5 öre/kWh)

Fast avgift 465 kr/mån

Virsbo och Ramnäs

Från och med 1 januari 2024 inför vi en ny prismodell för dig. Det innebär att priset för den rörliga delen (alltså kostnaden per MWh) kommer att vara lika hela året och inte ändras efter säsong. Med den nya prismodellen blir det enklare för dig som kund att ha koll på dina kostnader. 

Rörligt pris  
Jan - Dec 700 kr/MWh (70,0 öre/kWh)
Grundavgift 565kr/månad

 

Vad kan jag göra för att få ner kostnaden och spara värme?

För villakunder handlar det om att göra energieffektiviseringar och för de större kunderna om att jobba med effekten. 

Villakunder:

  • Generellt så handlar det om att använda mindre värme och varmvatten. Då sänks ju också kostnaden för värme.
  • Lufta systemet i tid för bättre ”verkningsgrad”.
  • Säkerställ funktionen på centralen och givare för att undvika onödig förbrukning. (trasig utegivare, etc.)
  • Tilläggsisolering & Fönsterbyte - är isolering och fönster dåliga så försvinner mycket värme ut där.

Stora kunder:

  • Det är viktigt att ha en modern styr- och regleringsenhet där det går att ändra värmekurvan för framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer. Att helt enkelt optimera värmekurvan. I de flesta moderna enheter kan du även koppla in en effektbegränsning som gör att satta effekter inte överstigs.
  • Undvik temperatursänkning under t.ex. natten som sedan ska kompenseras på morgonen. Detta ger ett högt momentant effektuttag och kommer spegla sig både i effektnivåer och mängden köpt spetsenergi.
  • Se till att fjärrvärmeanläggningen har regelbunden tillsyn och skötsel för att minimera onödiga effekttoppar.
  • Kostnaden för effekt i prismodellen är relativt stor del och ger incitament för att även göra åtgärder för minskat effektuttag:Tilläggsisolering vind, FTX, Väggisolering och fönsterbyte
  • Se till att fjärrvärmecentralen arbetar optimalt genom att hålla koll på din returtemperatur i förhållande till framledningstemperaturen (delta T). Det kan vara att värmekurvan är för högt ställd, för högt flöde, ”smutsig” växlare, problem på sekundärsidan, etc.