Gå till innehållet

Fjärrvärmepriser

Mälarenergi använder sig av säsongspris, en prismodell för fjärrvärme som innebär olika fjärrvärmepris beroende på säsong. 
Vinter: januari-februari, december
Vår/Höst: mars - maj, september - november
Sommar: juni - augusti.

Tips hur du kan effektivisera och spara värme för att få ner kostnaden.

Media har under september rapporterat mycket om höga fjärrvärmepriser. Här kan du läsa mer om läget för våra fjärrvärmepriser inför 2024.

Under andra halvan av oktober får du som kund ett utskick med dina nya priser. Priserna börjar sedan gälla 1 januari 2024. 

Fjärrvärmepriser från 1 januari 2023

Västerås och Hallstahammar

Rörlig pris - Villa  
Jan - Feb, Dec 755 kr/MWh (75,5 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - nov 655 kr/MWh  (65,5 öre/kWh)
Jun - Aug 180 kr/MWh (18 öre/kWh)

Fast avgift villa - 440 kr/månad

Ny priskategori - Västerås och Hallstahammar

Rörlig pris - Flerfamiljshus 2-4 st lägenheter  
Jan - Feb, Dec 755 kr/MWh (75,5 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - nov 655 kr/MWh  (65,5 öre/kWh)
Jun - Aug 180 kr/MWh (18 öre/kWh)

Fast avgift flerfamiljshus 2-4 st lägenheter - 780 kr/månad.

Alla priser är inklusive moms.

Kungsör

Rörligt pris  
Jan - Feb, Dec 670 kr/MWh (67 öre/kWh)
Mar- Maj, Sep - Nov 570 kr/MWh (57 öre/kWh)
Jun - Aug 365 kr/MWh (36,5 öre/kWh)

Fast avgift 440 kr/mån inkl. moms.

Surahammar

Rörligt pris  
Jan - Feb, Dec 675 kr/MWh (67,5 öre/kWh)
Mar - Maj, Sep - Nov 625 kr/MWh (62,5 öre/kWh)
Jun - Aug 270 kr/MWh (27 öre/kWh)

Fast avgift 535 kr/mån

 

Vad kan jag göra för att få ner kostnaden och spara värme?

För villakunder handlar det om att göra energieffektiviseringar och för de större kunderna om att jobba med effekten. 

Villakunder:

  • Generellt så handlar det om att använda mindre värme och varmvatten. Då sänks ju också kostnaden för värme.
  • Lufta systemet i tid för bättre ”verkningsgrad”.
  • Säkerställ funktionen på centralen och givare för att undvika onödig förbrukning. (trasig utegivare, etc.)
  • Tilläggsisolering & Fönsterbyte - är isolering och fönster dåliga så försvinner mycket värme ut där.

Stora kunder:

  • Det är viktigt att ha en modern styr- och regleringsenhet där det går att ändra värmekurvan för framledningstemperatur vid olika utomhustemperaturer. Att helt enkelt optimera värmekurvan. I de flesta moderna enheter kan du även koppla in en effektbegränsning som gör att satta effekter inte överstigs.
  • Undvik temperatursänkning under t.ex. natten som sedan ska kompenseras på morgonen. Detta ger ett högt momentant effektuttag och kommer spegla sig både i effektnivåer och mängden köpt spetsenergi.
  • Se till att fjärrvärmeanläggningen har regelbunden tillsyn och skötsel för att minimera onödiga effekttoppar.
  • Kostnaden för effekt i prismodellen är relativt stor del och ger incitament för att även göra åtgärder för minskat effektuttag:Tilläggsisolering vind, FTX, Väggisolering och fönsterbyte
  • Se till att fjärrvärmecentralen arbetar optimalt genom att hålla koll på din returtemperatur i förhållande till framledningstemperaturen (delta T). Det kan vara att värmekurvan är för högt ställd, för högt flöde, ”smutsig” växlare, problem på sekundärsidan, etc.