Gå till innehållet

Prisdialogen - påverka ditt pris

Vi tycker att en väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer, som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen. Där Mälarenergi är med.

Prisdialogen - ett branschsamarbete

Mälarenergi är med i Prisdialogen som är ett branschsamarbete för prövning av prisändringar på fjärrvärme. Prisdialogen ger dig som kund en möjlighet att vara med i diskussionen kring priset via din intresseorganisation. Modellen innefattar både lokal dialog och central prövning som sker årligen. Syftet är att stärka din ställning som kund och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring.

Läs mer om Prisdialogen

Utdrag ur Mälarenergis prisändringsmodell

Mälarenergi AB tillämpar i huvudsak kostnadsprissättning i kombination med marknads- och jämförelseprissättning (ägardirektiv). Det innebär att den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset täcker den totala kostnaden för att producera och leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet.

Till detta kommer jämförelse med alternativ på marknaden samt krav på avkastning samt prisnivå enligt ägardirektiven. Ägaren tar endast ut en mindre andel som utdelning, Det gör att den största delen av avkastningen återförs till bolagets verksamhet, till exempel för återinvesteringar.

Mål och principer avseende prisnivån

Mälarenergis fjärrvärmepris ska möjliggöra ett hållbart agerande som ger incitament för sparande, möjliggöra anslutning av nybyggnation samt säkerställa en långsiktigt stabil fjärrvärmeleverans. Nivån på fjärrvärmepriset ska enligt ägardirektivet vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige.

Förändringar av prisnivån och eventuella förändringar av prisstrukturen ska genomföras i dialog med kunder och kundorganisationer med tidplan och innehåll enligt stycket Prisdialog.

Ladda ner Mälarenergis prisändringsmodell (pdf)