Gå till innehållet

Mälarenergi för klimatet

För varje kilo koldioxidutsläpp (CO2e) som Mälarenergis energiproduktion ger upphov till så undviker den samtidigt nästan 3 kg koldioxid från att uppstå om energin skulle producerats på annat sätt.

Fjärrvärme för klimatet

Årets klimatbokslut visar att Mälarenergi bidrar till att hålla nere koldioxidutsläppen. Totalt bidrog vår verksamhet till att 754 300 ton CO2e* inte släpptes ut 2019. Året innan 2018 var siffran 557 000 ton CO2e.

* CO2e – Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser påverkar växthuseffekten olika mycket. 

Över 750 tusen ton är lika mycket koldioxid som om...

alla som bor i Västerås kommun skulle avstå från att shoppa eller köra bil under 4,6 år.

...eller om du kör 110 720 varv runt jorden med bil

...eller lika mycket som om alla invånare i kommunen avstod från att äta kött i ca 8 år.

  


Fossilfritt Sverige

Mälarenergi är ett av de bolag som står bakom Färdplanen för fossilfri uppvärmning inom initiativet Fossilfritt Sverige. Med målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045.
Läs mer om innehållet på Fossilfritt Sverige.