Gå till innehållet

Högkostnadsskydd för höga elpriser

I november 2022 gav regeringen Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möjliggöra utbetalning av elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige.

Utbetalning
Utbetalningarna sker från Försäkringskassan, för mer information om just din utbetalning kontakta Försäkringskassan:

Till Försäkringskassan

Elstöd kommer betalas ut för perioden oktober 2021 till september 2022 till elanvändare i SE3 och SE4. Elstöd för perioden november och december 2022 kommer betalas ut till hela Sverige. För att beräkna ditt elstöd besök Svenska kraftnäts webbplats, länk nedan.

Mälarenergi Elnät har skickat data till Försäkringskassan
Mälarenergi Elnät AB har levererat den data gällande el-anläggningar som behövs till Försäkringskassan. Mer om själva utbetalningen av elprisstödet kan du läsa om på Försäkringskassans webbplats - klicka på knappen ovan. För att läsa mer om ersättningsnivåer för elstödet finns information på Svenska kraftnäts webb - klicka på knappen nedan.

I ett första skede exkluderades dödsbon för utbetalningarna. Detta har nu ändrats och vi har leverat även denna data till Försäkringskassan.

Till Svenska kraftnäts webb

Logga in på Mitt Mälarenergi för att se din förbrukning

Elstöd till företag

Till Svenska kraftnäts webb om elstöd till företag

Till regeringens webbsida - frågor och svar om elstöd till elintensiva företag

Allt du behöver veta om el, elhandel och elnät!

  • 22 tips för att spara el
  • Vad är en kWh
  • Vad är skillnaden mellan elhandel och elnät
  • Vad består mina elkostnader av
  • Mycket mer!!!

Klicka här för att lära dig allt om el, elhandel och elnät!