Gå till innehållet
Meny

Vi lovar dig tydliga och transparenta
avtal och villkor. Därför är vi certifierade
med "Schysst elhandel".

Logga på schyst elhandel

Certifierad Schysst elhandel

Schysst elhandel logoSom kund hos Mälarenergi  kan du känna dig trygg. Vi är först ut att få  branschföreningen Energiföretagen Sveriges certifiering ”Schysst elhandel”.

Schysst elhandel innebär att det ska vara tydligt vad du köper och vad avtalet innebär. Det handlar bl a om att leva upp till följande kriterier:

  • särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • tydlig och rätt prisinformation
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • fullmaktshantering

Ett tryggt val

”Schysst elhandel” är en certifiering som ska göra dig trygg i ditt val av elavtal. Vår strävan efter att alltid vara ärliga och öppna mot dig som kund har gett resultat - vi är nu Sveriges första certifierade elhandelsföretag. Det visar att vi driver branschen framåt och vi tar gärna rollen som förebild.

Tydliga avtal och villkor

Genom certifieringen förbinder vi oss att vara tydliga i avtal och villkor. Vi lovar att aldrig ingå avtal med dem som visar tecken på att inte förstå innebörden av avtalet, alltid upplysa om dina rättigheter, visa hur du går tillväga vid klagomål, samt att alltid ge tydlig och rätt prisinformation.

Energibranschen har riktlinjer kring tecknande av elavtal. Certifieringen ”Schysst elhandel” ska sträcka sig längre än riktlinjerna och göra det lättare för dig som kund vid valet av elhandelsföretag.

Det oberoende certifieringsföretaget DNV GL har på uppdrag av Energiföretagen Sverige tagit fram certifieringen. Kriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige och synpunkter har inhämtats från KonsumentverketKonsumenternas EnergimarknadsbyråEnergimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare.

Oberoende granskning

DNV GL ansvarar för årliga revisioner och listan över certifierade företag kommer att publiceras på DNV GL:s och Energiföretagens webbplatser.
Symbolen är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel.

Mer information om certifieringen och kriterierna